Usluge

NLP Practitioner

NLP Practitioner jedan je od najmoćnijih i najkorisnijih razvojnih treninga ličnog rasta i razvoja. To je trening kojim se integriraju najefikasniji NLP alati i modeli uz kreiranje vlastitog iskustva i primjene u svim životnim segmentima. Naučene vještine, strategije i procesi pokreću promjenu ponašanja, realizaciju ciljeva, značajno poboljšanje komunikacije i veći stupanj razumijevanja sa drugim ljudima.

NLP Practitioner trening namijenjen je pojedincima koji aktivno rade na razvoju svojih potencijala. NLP alati su kreirani tako da poboljšavaju vaše performanse upravo u onim segmentima gdje je to najpotrebnije.

NLP Practitioner, IN traje 130 sati podijeljenih u 18 dana (6 modula).

Trening podrazumijeva teoretski i praktičan pristup temama koje se obrađuju.

Program NLP Practitioner, IN usklađen je sa najvećim svjetskim standardima i odvija se prema Programu International Association of NLP Institutes (IN, Berlin).

Po uspješnom završetku edukacije polaznici će biti certificirani kao NLP Practitioner, IN po programu i u ime International Assosiation of NLP Institutes (IN) i International Association for NLP (IANLP).

Šta dobijate investiranjem u edukaciju NLP Practitioner:

 • Zvanje NLP Practitioner
 • Certifikat International Association of NLP Institutes
 • Članstvo u International Association of NLP Institutes
 • Certifikat International Association for NLP – Članstvo u prvom udruženju za promociju NLP u BiH- BHNLP
 • Priliku za rad na sebi sa najuspješnijom NLP Master trenericom i NLPt savjetnicom u BiH- Azrom Bekić
 • Sticanje ličnih kompetencija i sigurnosti
 • Reprogramiranje obrazaca ponašanja i razmišljanja
 • Set provjerenih i naučno dokazanih coaching alata
 • Strategiju za pravilno postavljanje i ostvarivanje ciljeva
 • Razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina
 • Izoštrena čula i unutarnji kompas koji će vas voditi do uspjeha
 • Nova, podržavajuća uvjerenja
 • Nove uvide
 • Rad u podržavajućoj grupi
 • Vrijeme sa ljudima s kojima dijelite slične interese i vrijednosti
 • Puno zabave (Kuglanje npr. ili rođendansku zabavu!)
 • Šoljicu sa svojim imenom kao podsjetnikom koliko ste vrijedni
 • Profesionalne fotografije kao dobar početak vašeg profesionalnog uspjeha
 • Nove prijatelje
 • Nove vas!

UKUPNA VRIJEDNOST EDUKACIJE 5.000 EUR!

Svoje iskustvo i znanje, svoje kompetencije i cijelo biće dijelim s vama potpuno besplatno!

Zašto?

Jer želim da i vi dostignete maksimum svojih potencijala i napravite umjetničko djelo od svog života!     Da bih postigla današnji uspjeh, išla sam van granica BiH. Vi to imate na kućnom pragu!

Da bih stekla znanje i kompetencije koje imam danas, investirala sam ogroman novac. Vi to dobijete za 1.200 EUR!

Da bih ostvarila svoje ciljeve, investirala sam mnogo vremena, energije i novca. Vi to dobijate za pola manje investicije, jer ja vjerujem da se znanje dijeljenjem množi!

Zato je ovo prava edukacija za vas koji prepoznajete da je sad pravo vrijeme za investiciju u vašu naprednu verziju!

Sadržaj treninga NLP Practitioner:

 • Osnove NLP-a: koji su osnovni koncepti i načela NLP-a, zašto je NLP nauka o uspjehu, koji su stubovi uspjeha;
 • Kako uspostaviti optimalan kontakt sa drugom osobom, prilagoditi joj se i usmjeravati, kako uspostaviti most povjerenja;
 • Kako oponašanjem preuzeti vođenje komunikacije, kako razviti vještine brze prilagodbe sa najrazličitijim sagovornicima;
 • Kako moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata, kako otkriti neverbalne signale drugih i kako ih koristiti za poboljšanje komunikacije;
 • Kako prepoznati i koristiti komunikacijski ”kanal” sagovornika;
 • Kako primijeniti metode asertivnog načina komuniciranja u poslovnom komuniciranju
 • Kako koristiti moć pozitivnog NE za dostizanje ličnog i profesionalnog zadovoljstva;
 • Kako prepoznati i definisati lični i profesionalni cilj te odabrati način kako ga postići;
 • Kako primijeniti Disneyevu strategiju kreativnosti u radu na projektima, kako se radi sa sanjarom, realistom i kritičarem;
 • Kako postići promjenu uz pomoć neurologičkih nivoa i na kom nivou je potrebno raditi, kako iskustvo kreirano kroz korištenje ovih modela podiže motivaciju.
 • Kako u svakoj situaciji postaviti najpreciznije, suštinsko pitanje, kako razumjeti dubinsku strukturu komunikacije, generaliziranje, iskrivljavanje i brisanje u govoru;
 • Kako model promjene nivoa apstrakcije (chunking) može biti uspješan u pregovaranju, prodaji, motivaciji i prezentaciji;
 • Kakav je jezik hipnoze, kako govorom doprijeti do podsvijesti, kako uspješno primjenjivati Miltonove govorne obrasce, kako postići razumijevanje sa sagovornikom;
 • Kako kreativno pristupiti situacijama i problemima, kako razviti mogućnosti za nova rješenja;
 • Strukture opažanja i subjektivnog doživljavanja, kako stvarati dugoročne promjene, kako pojačati emocionalni odnos prema pozitivnim situacijama i kako ga smanjiti prema negativnim;
 • Kako upoznati i optimizirati vlastite strategije, kako se primijenjuje T.O.T.E.-model;
 • Kako prilagoditi svoju komunikaciju, prezentaciju, prodaju ili rukovođenje sagovorniku, kako motivirati, nagrađivati, prezentirati;
 • Kako sagledati situaciju iz više aspekata da bi se proširile mogućnosti uvida i djelovanja ;
 • Kako izgleda model definicije simptoma, uzroka, cilja i resursa;
 • Metafore: kako utječu na naš život, kako nas oblikuju i šta nam znače;
 • Kako pravilno davati feedback.

Cijena i uslovi plaćanja NLP Practitioner treninga:

– Cijena NLP Practitioner edukacije iznosi 1.200 EUR (2.340 KM)

– Cjelokupan iznos prije početka edukacije uz popust od 10% – 1.080 EUR (2.106 KM)

– 50% iznosa prije početka edukacije, uz popust od 5%, ostatak na 6 mjesečnih rata.

– Na šest mjesečnih rata, do završetka edukacije.

Certifikat NLP Practitioner, IANLP dobijete nakon što otplatite cjelokupan iznos za trening.